FANDOM


מלודיקופטיר 9 הינה התחרות ה - 9 של המלודיקופטיר. התחרות נערכה בשוויץ, אל אף שהשיר הזוכה בתחרות הקודמת היה של יוון. הסיבה לכך הייתה חוסר עניין של יוון בתחרות, אפילו אחרי הזכייה. השיר הזוכה היה Casual blues של הונגריה.


שיטת הניקוד עריכה

שיטת הניקוד הייתה כך:

  • כל מדינה נותנת נקודות בין 1 ל - 10 לכל מדינה שאיננה עצמה.
  • לא ניתן לתת 10 נקודות ליותר מ - 4 מדינות.
  • לא ניתן לתת 1 ליותר מ - 3 מדינות.

השירים עריכה

סדר מדינה שפה שם השיר בשפת מקור שם השיר בעברית מיקום ניקוד
1 פולין פולין אנגלית This time I'll play it right הפעם אני אעשה את זה נכון 7 56
2 שוויץ שוויץ אנגלית long live music תחי המוזיקה 6 57
3 צרפת צרפת אנגלית A day יום 8 50
4 גרמניה גרמניה אנגלית Never ever אף פעם אי פעם 3 75
5 הונגריה הונגריה אנגלית Casual blues בלוז (גם: דיכאון) יומיומי 1 78
6 אירלנד אירלנד אנגלית sing your heart שירי את ליבך 9 45
7 אזרבייג'אן אזרבייג'אן אנגלית וצרפתית Super star גיבור על 5 65
8 לוקסמבורג לוקסמבורג אנגלית וצרפתית Everyone must have לכולם חייב להיות... 2 76
9 אלבניה אלבניה אנגלית his שלו 4 68


השיר ה-100 עריכה

בתחרות זו בוצע השיר ה - 100 בתולדות התחרות. השיר המאה היה השיר האזרי "Super-star" (גיבור על) אשר הופיע בסדר ההופעה במקום ה - 7 ולאחר ההצבעה, הוא הגיע למקום החמישי עם 65 נקודות שהניקוד הנמוך ביותר שקיבל היה 7 נקודות, בעוד שקיבל 10 פעם אחת בלבד.


מלודיקופטיר
מלודיקופטיר 1מלודיקופטיר 2מלודיקופטיר 3מלודיקופטיר 4מלודיקופטיר 5מלודיקופטיר 6מלודיקופטיר 7מלודיקופטיר 8מלודיקופטיר 9מלודיקופטיר 10מלודיקופטיר 11מלודיקופטיר 12מלודיקופטיר 13מלודיקופטיר 14מלודיקופטיר 15מלודיקופטיר 16מלודיקופטיר 17מלודיקופטיר 18מלודיקופטיר 19מלודיקופטיר 20מלודיקופטיר 21מלודיקופטיר 22מלודיקופטיר 23מלודיקופטיר 24מלודיקופטיר 25מלודיקופטיר 26מלודיקופטיר 27מלודיקופטיר 28מלודיקופטיר 29מלודיקופטיר 30מלודיקופטיר 31מלודיקופטיר 32מלודיקופטיר 33מלודיקופטיר 34מלודיקופטיר 35מלודיקופטיר 36מלודיקופטיר 37מלודיקופטיר 38מלודיקופטיר 39מלודיקופטיר 40מלודיקופטיר 41מלודיקופטיר 42מלודיקופטיר 43מלודיקופטיר 44מלודיקופטיר 45מלודיקופטיר 46מלודיקופטיר 47מלודיקופטיר 48מלודיקופטיר 49מלודיקופטיר 50מלודיקופטיר 51מלודיקופטיר 52מלודיקופטיר 53מלודיקופטיר 54מלודיקופטיר 55מלודיקופטיר 56מלודיקופטיר 57מלודיקופטיר 58מלודיקופטיר 59מלודיקופטיר 60מלודיקופטיר 61מלודיקופטיר 62מלודיקופטיר 63מלודיקופטיר 64מלודיקופטיר 65מלודיקופטיר 66מלודיקופטיר 67מלודיקופטיר 68מלודיקופטיר 69מלודיקופטיר 70מלודיקופטיר 71מלודיקופטיר 72מלודיקופטיר 73מלודיקופטיר 74מלודיקופטיר 75מלודיקופטיר 76מלודיקופטיר 77מלודיקופטיר 78מלודיקופטיר 79מלודיקופטיר 80מלודיקופטיר 81מלודיקופטיר 82מלודיקופטיר 83מלודיקופטיר 84מלודיקופטיר 85מלודיקופטיר 86מלודיקופטיר 87מלודיקופטיר 88מלודיקופטיר 89מלודיקופטיר 90מלודיקופטיר 91מלודיקופטיר 92מלודיקופטיר 93מלודיקופטיר 94מלודיקופטיר 95מלודיקופטיר 96מלודיקופטיר 97מלודיקופטיר 98מלודיקופטיר 99מלודיקופטיר 100מלודיקופטיר 101מלודיקופטיר 102מלודיקופטיר 103מלודיקופטיר 104מלודיקופטיר 105מלודיקופטיר 106מלודיקופטיר 107מלודיקופטיר 108מלודיקופטיר 109מלודיקופטיר 110מלודיקופטיר 111מלודיקופטיר 112מלודיקופטיר 113מלודיקופטיר 114מלודיקופטיר 115מלודיקופטיר 116מלודיקופטיר 117מלודיקופטיר 118מלודיקופטיר 119מלודיקופטיר 120מלודיקופטיר 121מלודיקופטיר 122מלודיקופטיר 123מלודיקופטיר 124מלודיקופטיר 125מלודיקופטיר 126מלודיקופטיר 127מלודיקופטיר 128מלודיקופטיר 129מלודיקופטיר 130מלודיקופטיר 131מלודיקופטיר 132מלודיקופטיר 133מלודיקופטיר 134מלודיקופטיר 135מלודיקופטיר 136מלודיקופטיר 137מלודיקופטיר 138מלודיקופטיר 139מלודיקופטיר 140מלודיקופטיר 141מלודיקופטיר 142מלודיקופטיר 143מלודיקופטיר 144מלודיקופטיר 145

מלודיקופטיר המנצח של המנצחים:
מלודיקופטיר המנצח של המנצחים 1