FANDOM


המלודיקופטיר 6 הינה התחרות השישית של המלודיקופטיר שנערכה באירלנד, לאחר זכייתה בתחרות הקודמת עם השיר "In your eyes". הייתה זו הפעם היחידה שאירלנד אירחה את התחרות.

שיטת ההצבעה עריכה

מכיוון שהיו 10 מדינות, כל מדינה העניקה למדינות האחרות נקודות בשיטה הבאה: המדינה הטובה ביותר מקבלת 9 נקודות, והמדינה הכי פחות טובה מקבלת נקודה אחת.

השיריםעריכה

סדר מדינה שפה שם השיר בשפת מקור שם השיר בעברית מיקום ניקוד
1 שבדיה שבדיה אנגלית Invincible בלתי מנוצח 3 62
2 הולנד הולנד אנגלית The troubadour הטרובדור 2 64
3 בריטניה בריטניה אנגלית It's my time זה הזמן שלי 1 72
4 לוקסמבורג לוקסמבורג אנגלית If life is a gift אם חיים הם מתנה 8 35
5 בלגיה בלגיה אנגלית We, the sanes אנו, השפויים 10 22
6 צרפת צרפת אנגלית A first love אהבה ראשונה 5 48
7 אירלנד אירלנד אנגלית What's another year? מהי עוד שנה? 4 49
8 לטביה לטביה אנגלית Moon, rise with awe ירח, זרח ביראת כבוד 9 24
9 מולדובה מולדובה אנגלית Decade of love עשור של אהבה 6 38
8 שוויץ שוויץ אנגלית Refrain פזמון חוזר 7 36

ההצבעהעריכה

המצביעה שבדיה שבדיה הולנד הולנד בריטניה בריטניה לוקסמבורג לוקסמבורג בלגיה בלגיה צרפת צרפת אירלנד אירלנד לטביה לטביה מולדובה מולדובה שוויץ שוויץ
שבדיה שבדיה X 6 9 3 1 7 8 4 5 2
הולנד הולנד 9 X 7 6 1 3 8 2 5 4
בריטניה בריטניה 7 4 X 5 3 6 9 2 8 1
לוקסמבורג לוקסמבורג 7 6 9 X 5 8 1 4 2 3
בלגיה בלגיה 7 9 8 1 X 5 6 2 4 3
צרפת צרפת 4 9 8 3 2 X 5 1 6 7
אירלנד אירלנד 7 8 9 4 3 5 X 2 1 6
לטביה לטביה 7 9 8 4 5 3 6 X 2 1
מולדובה מולדובה 8 5 7 6 1 2 4 3 X 9
שוויץ שוויץ 6 8 7 3 1 9 2 4 5 X
סה"כ 62 64 72 35 22 48 49 24 38 36
מקום 3 2 1 8 10 5 4 9 6 7
מלודיקופטיר
מלודיקופטיר 1מלודיקופטיר 2מלודיקופטיר 3מלודיקופטיר 4מלודיקופטיר 5מלודיקופטיר 6מלודיקופטיר 7מלודיקופטיר 8מלודיקופטיר 9מלודיקופטיר 10מלודיקופטיר 11מלודיקופטיר 12מלודיקופטיר 13מלודיקופטיר 14מלודיקופטיר 15מלודיקופטיר 16מלודיקופטיר 17מלודיקופטיר 18מלודיקופטיר 19מלודיקופטיר 20מלודיקופטיר 21מלודיקופטיר 22מלודיקופטיר 23מלודיקופטיר 24מלודיקופטיר 25מלודיקופטיר 26מלודיקופטיר 27מלודיקופטיר 28מלודיקופטיר 29מלודיקופטיר 30מלודיקופטיר 31מלודיקופטיר 32מלודיקופטיר 33מלודיקופטיר 34מלודיקופטיר 35מלודיקופטיר 36מלודיקופטיר 37מלודיקופטיר 38מלודיקופטיר 39מלודיקופטיר 40מלודיקופטיר 41מלודיקופטיר 42מלודיקופטיר 43מלודיקופטיר 44מלודיקופטיר 45מלודיקופטיר 46מלודיקופטיר 47מלודיקופטיר 48מלודיקופטיר 49מלודיקופטיר 50מלודיקופטיר 51מלודיקופטיר 52מלודיקופטיר 53מלודיקופטיר 54מלודיקופטיר 55מלודיקופטיר 56מלודיקופטיר 57מלודיקופטיר 58מלודיקופטיר 59מלודיקופטיר 60מלודיקופטיר 61מלודיקופטיר 62מלודיקופטיר 63מלודיקופטיר 64מלודיקופטיר 65מלודיקופטיר 66מלודיקופטיר 67מלודיקופטיר 68מלודיקופטיר 69מלודיקופטיר 70מלודיקופטיר 71מלודיקופטיר 72מלודיקופטיר 73מלודיקופטיר 74מלודיקופטיר 75מלודיקופטיר 76מלודיקופטיר 77מלודיקופטיר 78מלודיקופטיר 79מלודיקופטיר 80מלודיקופטיר 81מלודיקופטיר 82מלודיקופטיר 83מלודיקופטיר 84מלודיקופטיר 85מלודיקופטיר 86מלודיקופטיר 87מלודיקופטיר 88מלודיקופטיר 89מלודיקופטיר 90מלודיקופטיר 91מלודיקופטיר 92מלודיקופטיר 93מלודיקופטיר 94מלודיקופטיר 95מלודיקופטיר 96מלודיקופטיר 97מלודיקופטיר 98מלודיקופטיר 99מלודיקופטיר 100מלודיקופטיר 101מלודיקופטיר 102מלודיקופטיר 103מלודיקופטיר 104מלודיקופטיר 105מלודיקופטיר 106מלודיקופטיר 107מלודיקופטיר 108מלודיקופטיר 109מלודיקופטיר 110מלודיקופטיר 111מלודיקופטיר 112מלודיקופטיר 113מלודיקופטיר 114מלודיקופטיר 115מלודיקופטיר 116מלודיקופטיר 117מלודיקופטיר 118מלודיקופטיר 119מלודיקופטיר 120מלודיקופטיר 121מלודיקופטיר 122מלודיקופטיר 123מלודיקופטיר 124מלודיקופטיר 125מלודיקופטיר 126מלודיקופטיר 127מלודיקופטיר 128מלודיקופטיר 129מלודיקופטיר 130מלודיקופטיר 131מלודיקופטיר 132מלודיקופטיר 133מלודיקופטיר 134מלודיקופטיר 135מלודיקופטיר 136מלודיקופטיר 137מלודיקופטיר 138מלודיקופטיר 139מלודיקופטיר 140מלודיקופטיר 141מלודיקופטיר 142מלודיקופטיר 143מלודיקופטיר 144מלודיקופטיר 145

מלודיקופטיר המנצח של המנצחים:
מלודיקופטיר המנצח של המנצחים 1