FANDOM


חוקי האתר הם

  • מותר לכתוב ערכים על כל נושא.
  • אין להשתמש בקללות ובגסויות ובדברים מיניים.
  • אין לכתוב ערך על סופר או על כל בן-אדם קיים אחר ללא רשותו.
  • מומלץ להינות מהערכים שלנו.
  • מומלץ לפתוח משתמש לפני כתיבת הערכים.
  • אין ליצור פרסומות לסיפורים שלך או של כל אחד אחר.
  • אין ליצור פרסומות לשום מוצר/שירות באשר הוא.
  • אין לרוקן ערך שלם.
  • אין לכתוב דברי שטויות בערכים.

בשביל הצעות נא לכתוב בדף השיחה של עמוד זה.