FANDOM


ברקוואית (Berquoiš)
סך כל הדוברים: 2,500,000
מספר הדוברים שזאת שפת אמם: 1,005,500
שיטת הכתב: אלפבית לטיני
סיווג משפחתי: השפות הרומאניות, השפות הגרמאניות
מעמד רשמי
שפה רשמית במדינות: ברקוואי ברקוואי טוניר, ריטו, פונר, דברו, ריג'ל, ליפור.
ראו גם: שפהרשימת שפות

ברקוואית (בברקוואית: Berquoiš) הינה שפה מתוכננת גרמאנית-רומאנית.


התפתחות השפה עריכה

השפה התפתחה משפות כגון: צרפתית, גרמנית, אנגלית, לטינית, יוונית, רוסית, ספרדית ופולנית.


קריאה עריכה

האלפבית הינו אלפבית לטיני אך עם כמה צירופים מיוחדים:

 • qu = מבוטא כ "ק"
 • ch = מבוטא כ "ח"
 • cx = מבוטא כ "th" (ס' רכה)
 • agn = מבוטא כ "אן" (an)
 • c = מופיע בסוף מילים שאולות משפה אחרת ולא מבטאים אותה.
 • ß = מבוטא כ "ס" ומופיע במילים שאולות מגרמנית.
 • ž = מבוטא כ"ז'" כמו במילה "ז'נבה"
 • č = מבוטא כ "צ'" כמו במילה "chocolate"
 • ü = מבוטא כצליל שבין e ל u.
 • ĉ = מבוטא כ "צ"
 • é = מופיע רק בסוף מילה ונשמע כ - e חסרה, כמו לדוגמא: antiké (ישן) שמבוטא כ: אנטי-קֶ.
 • š = מבוטא כ"שׁ"
 • oi = מבוטא כ"וואה" כמו בצרפתית.
 • ë = מבוטא כשמה של האות האנגלית a (איי)

דקדוק עריכה

בשפה ישנם 10 גופים:

 • Jestem = אני, רגיל.
 • Je = אני, בשפת היומיום.
 • Ti = את/ה, נהוג בעיקר בדיבור.
 • Tu = את/ה, אתם/ן
 • Du = את/ה כאשר פונים אל אדם בעל כבוד, בדרך כלל מבוגר או מורה.
 • Tat = את/ה, כאשר המושא אינו בהכרח מקשיב או אינו מרוכז לדעת הדובר.
 • Sind = הם/הן/היא/הוא
 • Il = זה
 • Ils = אלו
 • Der = כינוי גוף לא ידוע, שיכול להיות כל אחד מהאחרים.

ויש גם 7 זמנים:

 • Kaddo = הווה
 • Nipre = עבר (פשוט)
 • Nipre antiké = עבר עתיק (לתיאור דבר שקרה ממש מזמן)
 • Nipre aktoal = עבר אקטואלי
 • Vio = עתיד
 • Doé = ציווי
 • Silas = תנאי

התואר מופיע לעולם אחרי שם העצם.