FANDOM


אסטרונומיה היא קבוצה מכלילה לכל מדעי החלל באשר הם. למעשה, כל תופעה, או מיקום, או עצם הנמצא מחוץ לכדור הארץ נכלל בה. אסטרונומיה היא מקצוע הדורש סקרנות, הבנה, ראש פתוח והרבה מאוד דמיון.

אסטרונומיה היא המקצוע היחיד שלא הונדס לפני בני האדם, מכיוון שהחלל היה פה עוד לפני שהופיע בן האדם הראשון על פני כדור הארץ.


אסטרונומיה בחיי היומיום עריכה

Black-eye galaxy

גלקסיית העין השחורה

בזמן שאנחנו חיים בתוך כדור הארץ, אנו יכולים לראות את השמש, או את הירח, אך במבט רחב יותר - היינו רואים את כדור הארץ ככדור, כשמו הוא, ואילו כדור קטן יותר מקיף אותו, וזה הירח;

ובזמן שהירח מקיף את כדור הארץ - כדור הארץ מסתובב סביב השמש העצומה, והיא סביב מרכז הגלקסייה, וכן הלאה וכן הלאה.

למעשה, החלל פועל על תנועה, בכל חלק קטן בה, ובזמן שאנו צופים בשמש זורחת ושוקעת - אנו רואים למעשה את עצמנו מסתובבים סביב עצמנו. הרי השמש תהיה שם גם ככה.

הכוכבים שאנו רואים בשמיים גם הם שמשות, אך קל לתאר כמה שהן רחוקות יותר מהשמש שלנו, עקב העובדה שהכוכבים נראים כנקודות קטנטנות.

אסטרונומיה כתגלית מפתיעה עריכה

המרחק בין כדור הארץ לשמש הוא כ - 150 מיליון קילומטרים, וביחס שלנו, כיצורים החיים בתוך כוכב לכת קטן.

150 מיליון קילומטרים הם יחידה אסטרונומית אחת - ואם כך, רוחב הגלקסייה כולה עולה על 63,238,000,000,000 יחידות אסטורנומיות.

כדי להבין את הפרשי היחסים בין החלל לפני כדור הארץ, צריכים ראש פתוח והרבה סקרנות; ואם לאדם יש מספיק סקרנות בשביל זה - הוא יצא לחוויה נפלאה כשיחקור עליה.


עובדות ראנדומליות באסטרונומיה עריכה

מהירות הסיבוב של כדור הארץ סביב עצמו הינה 1674.4 ק"מ לשעה, ולמרות זאת - אנחנו פשוט לא מרגישים את המהירות הזו בחיי היומיום.

לעומת זאת, אם הייתם מרחפים בחלל, כן הייתם מרגישים את המהירות הזו רק מהמבט על כדור הארץ.

מהירות הסיבוב של כדור הארץ סביב השמש הינה 107,200 קמ"ש בממוצע, ובכל זאת אנחנו לא מרגישים את המהירות הגבוהה הזו, בדיוק גלקמאותה סיבה.

לאור ( שמהירותו היא 300,000 ק"מ בשנייה אחת ) לוקח שמונה דקות שלמות להגיע אלינו מהשמש.

הכוכבים שאתם רואים בשמיים יכולים להראות שונה לחלוטין היום - עקב העובדה שלאור שהם הפיקו לקחו שנים כדי להגיע אלינו.

היקום הוא בערך בן 14 ביליון שנים ( 14,000,000,000,000 ); אך עם זאת הוא מאוד מאוד פרמטיבי.

כדור הארץ עצמו בן 4.7 ביליון שנים.

צדק הוא כוכב הלכת הגדול ביותר במערכת השמש שלנו, מסתו היא כ - 318 כדורי ארץ, 1047 צדקים יספיקו למלאות שמש שלמה.

ישנם עשרות ירחים במערכת השמש שלנו ( אצל צדק יש מעל ל-60 ).

בגלקסייה שלנו יש לפחות 200,000,000,000,000 מערכות שמש.

Mumlatz

ערך זה הוכתרערך מומלץ בעייני מנהל האתרולכן הערך ראוי להופיע בעמוד הראשי


Mumlatz

ראו גם עריכה